top of page
Originals
Press conference.jpg

amdanaf fi

Er mwyn ceisio gwireddu fy mreuddwyd o gael gyrfa fel gôl-geidwad proffesiynol, gadewais yr ysgol a 'nghartref yn Nyffryn Nantlle yn 16 mlwydd oed ac arwyddo fy nghytundeb proffesiynol cyntaf gyda chlwb Crewe Alexandra.

Yna, yn un ar hugain mlwydd oed ymunais â Stockport County gan sefydlu fy hun yn brif-golwr a chynrychioli'r clwb 82 o weithiau. 

Cefais gyfnodau gyda chlybiau Bury a Rochdale. Treuliais bedwar tymor gyda Tranmere Rovers gan wneud 161 o ymddangosiadau i'r tîm cyntaf. 

Yn fy ngyrfa broffesiynol dwi wedi bod yn lwcus i gynrychioli Cymru ym mhob oedran.  Ond ar 13eg o Dachwedd 2015 daeth fy mreuddwyd oes a'n uchelgais i'n wir, cefais fynd rhwng y pyst am y tro cyntaf dros Gymru yn erbyn Yr Iseldiroedd.

Pleser mawr i mi erioed yw arlunio, o beintio a chynllunio fy menig goli tra'n blentyn i bethau mwy cymhleth wrth dyfu fyny. Wrth beintio dwi'n cael mynd i fy myd bach fy hun a dianc o'r straen a'r gofynion o fod yn beldroediwr.

 

Ysbrydolwyd fi'n bennaf gan fy Nhaid a weithiodd gyda balchhder yn chwareli llechi Dyffryn Nantlle. A thrwy beintio rwyn gallu portreadu yr hanes, y diwydiant a'r bond brawdoliaeth rhwng y pobl yn Nyffryn Nantlle a'r Cymry.

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth ar y cae ac ar y cynfas.

 

Diolch, Owain

Screen Shot 2020-01-27 at 16.50.58.png
Screen Shot 2020-01-27 at 16.51.35.png
Screen Shot 2020-01-30 at 16.53.25.png
Screen Shot 2020-01-30 at 16.51.37.png
Screen Shot 2020-01-27 at 16.51.59.png
Screen Shot 2020-01-30 at 16.51.15.png
Screen Shot 2020-01-30 at 16.52.06.png
Screen Shot 2020-01-30 at 16.55.48.png
Screen Shot 2020-01-30 at 16.59.49.png
Screen Shot 2020-01-30 at 17.03.59.png
Screen Shot 2020-01-30 at 17.00.45.png
bottom of page