Paentiau olew  gwreiddiol   Original oil paintings

Mae'r holl baentiadau olew gwreiddiol wedi'u fframio'n broffesiynol mewn ffrâm bren ddwbl solet sy'n barod i'w hongian. 

All oil paintings are professionally framed in a solid, double wood frame ready to hang.