top of page

Paentiau olew  gwreiddiol   Original oil paintings

Mae'r holl baentiadau olew gwreiddiol wedi'u fframio'n broffesiynol mewn ffrâm bren ddwbl solet sy'n barod i'w hongian. 

All oil paintings are professionally framed in a solid, double wood frame ready to hang. 

bottom of page