top of page
0aadf743-fa95-43e8-909a-efccc76bfa5d.heic

CYSWLLT | CONTACT

Diolch am eich diddordeb yn fy ngwaith celf. Yr wyf yn derbyn comisiynau ar hyn o bryd, fodd bynnag, oherwydd y galw mawr, efallai y bydd rhestr aros. Peidiwch ag oedi cyn estyn allan ataf gyda'ch cwestiynau a'ch syniadau.

 

Thank you for your interest in my artwork. I am currently accepting commissions, however, due to high demand, there may be a waiting list. Please don't hesitate to reach out to me with your questions and ideas. 

Shipping

Sylwch, oherwydd natur ein busnes, caniatewch 14 diwrnod ar gyfer pob archeb. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o archebion yn cael eu hanfon yn gynt o lawer.

Please note, due to the nature of our business please allow a 14 day turn around for all orders. However, most orders are shipped much sooner. 

  • Facebook
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page