top of page

Printiau
Prints

Mae printiau i gyd yn cael eu harwyddo, eu rhifo a'u mowntio.

Mae pob print yn cael ei lapio’n ofalus a’i gyflwyno mewn llawes seloffen.

 

Limited prints are all signed, numbered and mounted.

Each print is carefully wrapped and presented in a cellophane sleeve.

bottom of page